Veiledning til oppskrifter

Oppskrifter i garnpakker tilbys kun sammen med garn
(se Kjøpsbetingelser, punkt 2).

Alle oppskriftene som følger med i våre garnpakker, er redigert og kontrollert eller gjennomlest av oss. 
Merk at oppgitt ferdighetsnivå er veiledende.  

 

Generelt

 

Les oppskriften først

Det er en god vane å lese oppskriften før du begynner på arbeidet – eller les iallefall hele avsnitt underveis, slik at du får oversikt.

 

Sjekk fastheten

Arbeidets ferdige mål og garnmengde forutsetter at oppgitt fasthet holdes. Lag en prøve og kontroller.

Prøvelappen skal være minst 15 x 15 cm og strikkes i mønster som fastheten for oppskriften er oppgitt i.

Lappen måles på samme måte som arbeidet senere måles, dvs. flatt og lett strukket. Mål begge retninger på lappen samtidig. 

For helt korrekt inntrykk av prøvelappens fasthet; fukt og spenn den opp eller damp (om garnet/mønsteret tillater det) før fastheten måles - altså samme "behandling" som før montering av ferdig arbeid.

Bytt tykkelse på pinnen/nålen dersom du har flere eller færre masker per 10 cm enn oppgitt.

 

Hold målene 

Oppgitte mål er arbeidets ferdige mål (les mer her). Alle mål underveis i arbeidet tas fra opplegget om ikke annet er oppgitt.

Målene tas maskerett/pinnerett eller som oppgitt i oppskriften.

Arbeidet skal ligger flatt og glatt, lett strukket; altså slik det ferdige arbeidet vil oppføre seg etter oppspenning/damping.

Et tungt arbeid måles når det henger fritt. 

 

Skille mellom størrelser

Oppskriften inneholder alle størrelsene og de skilles med paranteser, f.eks. slik: XS (S) M (L) etc. Når det kun oppgis ett tall, gjelder dette for alle størrelsene. 

 

Merking av rapporter

Rapporter merkes oftest med stjerner, slik: *–*. Etter første gang gjentas rapporten som oppgitt.

Delrapporter kan også markeres med klammer, totalt antall ganger oppgis da direkte, slik: [–] x ganger.

 

 

Strikking

Forkortelser

m = maske
omg = omgang
p = pinne
r = rett
vr = vrang

I sammensatte ord brukes bindestrek: kant-m = kantmaske, m-tall = masketall, hjelpe-p = hjelpepinne, vr-bord = vrangbord etc.

 

Rundt eller frem og tilbake

omg = strikkes rundt
p = strikkes frem og tilbake  

 

Vanlige teknikker

GLATTSTRIKK: Rundt strikkes alle omganger rett. Frem og tilbake strikkes rett på retten, vrang på vrangen.

VRANG GLATTSTRIKK: Rundt strikkes alle omganger vrang (eller strikk rett på vrangen og vreng arbeidet til slutt). Frem og tilbake strikkes vrang på retten, rett på vrangen. 

RILLESTRIKK: Rundt strikkes vekselvis 1 omgang rett, 1 omgang vrang. Frem og tilbake strikkes rett på alle pinner.

VRANGBORD: 1. omgang/pinne strikkes vekselvis rett og vrang som oppgitt. Videre strikkes rett over rett, vrang over vrang. 

KANTMASKE: Ytterste maske i hver side når man strikker frem og tilbake. Kantmaskene strikkes som oppgitt i oppskriften. Når det ikke er oppgitt, strikkes ytterste maske som resten av pinnen. 

Spesielle forkortelser, teknikker og metoder står forklart i oppskriften. 

 

Hekling

Forkortelser

m = maske
omg = omgang
lm = luftmaske
kjm = kjedemaske
fm = fastmaske
hst = halvstav
st = stav
dbst = dobbelstav

I sammensatte ord brukes bindestrek: lm-bue = luftmaskebue, st-gruppe = stavgruppe, 3-dbst = tredobbel stav etc.

 

Rundt eller frem og tilbake

omg = hekles rundt
rad = hekles frem og tilbake 

 

Vanlige teknikker

ERSTATT 1. MASKE: I begynnelsen av en omgang/rad ersattes 1. maske med luftmasker, vanligvis slik:
1 fm = 1 lm
1 hst = 2 lm
1 st = 3 lm
1 dbst = 4 lm
Luftmaskene teller som 1. maske i den videre oppskriften. 

SNU MED x LUFTMASKER: Luftmaskene først i raden kan også være hjelpemasker. De teller da ikke med som 1. maske og frasen "snu med x luftmasker" brukes oftest.

ØK 1 MASKE: Hekle 2 masker i samme maske.

ØK I KANTEN: Legg opp 1 luftmaske per nye maske (+ ekstra luftmasker for 1. maske).

FELL 1 MASKE: Hekle 2 masker sammen eller hopp over 1 maske.

2 MASKER SAMMEN: Hekle 1. maske, men ikke ta det siste kastet, hekle 2. maske og dra gjennom alle masker på nålen i det siste kastet. 

FELL I KANTEN: I begynnelsen av raden hekles kjedemasker over maskene som skal felles. I slutten av raden snus før masker som skal felles.  

Spesielle forkortelser, teknikker og metoder står forklart i oppskriften.