Dominoruter er perfekt for restegarn. Boltre deg i farger, strikk striper etter hjertens lyst og la restekurven råde!

Rutene er i prinsippet veldig enkle, og består kun av rette masker (rillestrikk). Den eneste kunsten, er å holde rede på fellingene: det felles 2 masker midt på hver 2. pinne – altså for hver rille – til siste maske gjenstår. Fellingene danner diagonalen langs ruten og gjør at rillene blir vinkelrette. 

Teknikken kan følges på mange måter, her 3 raske tips for ferske dominostrikkere:
 

1) Rute i én farge

OPPLEGG: Legg opp ønsket antall masker, masketall må være delelig med 2 + 1 (oddetall). Beregn dobbelt så mange masker i opplegget som ønsket bredde på ruten, opplegget danner nedre og venstre side i ruten. 

Den midterste masken er merkemaske, sett inn en markør om denne (med like mange masker på hver side). 

1. PINNE: Strikk rett til 1 maske før merkemasken. Ta 1 maske løs av, strikk 2 rett sammen, trekk den løse masken over (= 2 masker felt). Flytt makøren til siste maske på høyre pinne og strikk videre rett ut pinnen. 

2. PINNE: Strikk rett ut pinnen, flytt samtidig markøren. 

VIDERE: Gjenta 1.–2. pinne til kun 1 maske gjenstår. Kutt tråden og dra ut masken (dersom du ikke vil bruke denne til 1. maske i en tilstøtende rute, se punkt 3 nedenfor).

Dominoruten er nå ferdig :-)

Foretrekker du å lese diagram? Dette er samme oppskrift som over, opplegget er 15 masker:
 Diagram dominoruter

2) Rute i flere farger

Man gjør som man lyster, men for én rille i hver farge, bytter jeg farge på 2. pinne og videre hver 2. pinne. 
 

3) Flere ruter strikket sammen

Maskene til den ene eller begge sidene i de kommende rutene, kan strikkes opp langs rillene i en eller to tilstøtende ruter. Det hele avhenger av hvilken rute i arbeidet som står for tur.

Studer teknikken i oppskrift på håndkle i dominoruter