Kjøpsbetingelser

 

Generelt

Disse betingelsene gjelder for kjøp av varer fra Garnmagasinet til forbrukere i Fastlands-Norge. Avtalen er bindene når bestillingen er gjennomført av kjøper og bekreftet av selger. 

Innhold

1) Partene  2) Vareinformasjon  3) Priser  4) Betaling  5) Ekspedering  6) Levering  7) Angrerett  8) Returrett  9) Returnering  10) Reklamasjon  11) Opphavsrettigheter  12) Personopplysninger  13) Forbehold  14) Tvister  15) Endringer

 

1) Partene

Selger: Garnmagasinet AS
Organisasjonsnummer: 813 953 072
Postadresse: Pb 2015 Grünerløkka, 0505 Oslo
Returadresse: Ensjøveien 8, 0655 Oslo
E-postadresse: ordre@garnmagasinet.no
Telefon: 21 64 61 64

Kjøper: Person som oppgitt i bestilling. Kjøper må være fylt 18 år.

I det følgende benevnes selger også som nettbutikken, vi, oss, våre eller vårt og kjøper også som du, deg, din eller ditt.

 

2) Vareinformasjon

All informasjon om varen bør leses før bestilling. Fargegjengivelse på bilder avhenger blant annet av visning på din enhet, og kan være upresis.

En "garnpakke" består av oppskrift og garn som selges samlet, og den anses som ett produkt. Den totale mengden garn i garnpakken skal ikke endres uten etter avtale, eller når det er eksplitt opplyst om og hvordan mengden er tillatt endret (les mer om garnpakker her).

Oppgitt garnmengde i garnpakkene forutsetter at fasthet og mål følges (les mer her). Ferdighetsnivå er kun veiledende (les mer her).

 

3) Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift. Handlekurven viser sum pris for de aktuelle varer. Frakt kommer i tillegg, se om levering nedenfor (punkt 6). Fraktkostnaden inkluderer ekspedering og emballasjekostnad. Prisene i nettbutikken kan endres uten varsel, men er ikke tilbakevirkende. Vi tar forbehold om feil i oppgitte priser. Dersom dette oppstår kan du heve kjøpet.

For rabatter, avslag o.l. gjelder vilkår som oppgitt i tilbudet. Salgspriser gjelder så lenge tilbudene er tydelig merket i nettbutikken eller så lenge lageret varer.

 

4) Betaling

Du betaler i nettbutikken med betalingskort (Visa eller Mastercard), faktura eller delbetaling. Alle transaksjoner gjennomføres via Klarna Checkout. 

Vi benytter 3D Secure som er en felles sikkerhetsstandard for betaling over internett. Dette gjør betalingen like sikker som dine øvrige korttransaksjoner. Vi er ansvarlig for å tilrettelegge betalingen etter gjeldende krav og normer, men har ikke tilgang til kortnummer, koder eller annen sensitiv informasjon i forbindelse med transaksjonen. 

Dersom du ikke ønsker å handle gjennom nettbutikkløsningen, kan du sende en bestillingen direkte til oss på e-post. Du betaler for varene når du mottar dem, faktura sendes på mail og legges ved i pakken. 

 

5) Ekspedering

Varene i nettbutikken er standard sortiment og er enten tilgjengelig ("på lager") eller ventes ankommet ("+ 2–5 dager") som oppgitt. For varer som er på lager, pakkes din bestilling normalt innen 24 timer. Dersom én eller flere varer er midlertidig utsolgt, får du informasjon om forventet levering. Ved eventuelle avvik fra vår side, kan du heve kjøpet. 

I sommersesongen (juni-august), jul og påske samt perioder med ekstra stor pågang, gjelder andre ekspederingstider. Se Frakt og levering for løpende informasjon og gjeldende ekspederingstider. 

Med "dager" forstås ukedager (man-fre) utenom høytids- og helligdager. Med "timer" forstås innenfor normal arbeidstid 0800-1600. 

 

6) Levering

Din bestilling sendes med Posten/Bring på raskeste og sikreste måte. Se Frakt og levering for informasjon om priser og forsendelsestid innen Fastlands-Norge. For bestillinger utenom Fastlands-Norge og til andre land beregnes fraktkostnad etter Brings til enhver tid gjeldende satser.

Uavhengig av hvordan varene sendes, bærer vi risikoen til du har mottatt bestillingen, det vil si den er hentet/levert. Dersom en uavhentet bestilling går i retur, anses kjøpet som hevet.

Straks varene er mottatt, bør du kontrollere at forsendelsen er korrekt. Ved eventuelle mangler eller skader, må du straks ta kontakt. Se også om reklamasjon nedenfor (punkt 10).

 

7) Angrerett

Alle kjøp i nettbutikken gir deg angrerett jf. angrerettsloven § 9. Fristen for å benytte angreretten er 14 dager etter mottatt forsendelse. Din ordrekostnad blir refundert i sin helhet senest 14 dager etter at returen er mottatt og godkjent av oss. Returfrakt og ev. andre kostnader refunderes ikke. Ved retur av uavhentede forsendelser, reduseres refusjonen tilsvarende våre faktiske kostnader. 

Se forøvrig om returnering nedenfor (punkt 9). Kontakt oss dersom du angrer før forsendelsen er mottatt.

 

8) Returrett

Utover angrefristen, kan du returnere alle ordinære varer i 100 dager etter inngått avtale. For salgsvarer gjelder normalt ingen returrett  med mindre annet er oppgitt i tilbudet. Se forøvrig om returnering nedenfor (punkt 9).

 

9) Returnering

For alle varer som returneres – enten du benytter angreretten eller byttefristen – er du selv ansvarlig for varene inntil vi mottar dem. Du må sørge for forsvarlig innpakking slik at varen ikke forringes, samt forsendelsesmetode. Vi anbefaler at du benytter vår originalemballasje når mulig og tar vare på kvittering for forsendelsen.

For både angrerett og bytte, gjelder at varen ikke må være brukt, skadet eller på annen måte forringet. Vær særlig oppmerksom på at garn må skjermes for lukt, støv og lys og at banderole må være intakt. For garnpakker gjelder angre/bytte for komplett pakke, det vil si både garn og oppskrift. Dersom varen er skadet ved mottak, se om reklamasjon nedenfor (punkt 10).

Ta gjerne kontakt med oss før returnering. Returnerte varer kontrolleres og du blir kontaktet dersom returen ikke kan aksepteres grunnet forhold som nevnt over.

For uavhentede forsendelser, reduseres refusjonen med faktiske kostnader, minimum gjeldende fraktsats på kjøpstidspunktet for utsending og retur. Se også om personopplysninger (punkt 12).  

 

10) Reklamasjon

Ved skader som skyldes forsendelsen, meldes dette til ditt postkontor hvor du også fyller ut skadeskjema. Du må forevise hele forsendelsen, inklusive emballasje, og bør derfor sjekke og eventuelt melde skaden når forsendelsen hentes/leveres, hvis mulig.

Ved andre feil eller mangler må du kontakte oss så snart som mulig og senest 7 dager etter mottatt forsendelse. Vi anbefaler at du ringer telefon 21 64 61 64. Dersom du kontakter oss via e-post, oppgi ordrenummer og beskriv forholdet så nøyaktig som mulig. Feil eller mangler som må anses å skyldes svikt hos oss, rettes opp umiddelbart uten ekstra kostnad for deg. Ta alltid vare på emballasje og all informasjon som fulgte forsendelsen inntil forholdet er rettet opp. Se forøvrig forbehold nedenfor (punkt 13).

 

11) Opphavsrettigheter

Garnmagasinet har rettigheter til alt innhold på våre nettsider, beskyttet etter opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at tekst, bilder/grafikk/illustrasjoner, design, layout og annet innhold ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt eller etter avtale.

Alle oppskrifter i våre garnpakker, er opphavsrettslig beskyttet av åndsverkloven. Oppskriftene er kun til privat bruk. Det er ikke tillatt å videreselge, mangfoldiggjøre eller på annen måte gjøre oppskriftene tilgjengelig for andre, med eller uten økonomisk vinning. 

 

12) Personopplysninger

Vi oppbevarer og bruker kun personopplysninger som du selv oppgir og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser for deg. Du må samtykke før vi kan sende nyhetsbrev og tilbud på e-post. Dine personopplysninger blir ikke videresolgt og gjøres kun tilgjengelig for andre dersom loven krever det eller når det er nødvendig for å gjennomføre avtalen. Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker å bruke din rett ifølge personopplysningsloven til å endre, slette eller sperre dine personopplysninger.

Du må selv sørge for at opplysningene du gir oss er korrekt. Du er ansvarlig for eventuelle forsinkelser og ekstra fraktkostnader grunnet feil navn og/eller adresse. Tilsvarende at eventuelt feil telefonnummer og/eller e-postadresse forhindrer at vi kan kontakte deg.

Det er ikke tillatt å bestille varer i andres navn, med mindre dette er klarert med mottaker på forhånd.

 

13) Forbehold

Garnmagasinet er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, mangler, tap eller indirekte tap som skyldes arbeidskonflikter, brann, valutarestriksjoner, knapphet, restriksjoner og andre forhold som omfattes av force majeur og forhold utenfor vår kontroll, som vi ikke med rimelighet kunne antas å unngå eller overskue følgene av. Vi er heller ikke ansvarlig for tilsvarende forhold hos våre underleverandører. Ved reklamasjon eller tvister grunnet forhold som dette, begrenses vårt ansvar til å refundere den mangelfulle varens kjøpesum.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil på nettsidene, både pris og andre tekster.

Vi forbeholder oss retten til å annullere bestillinger ved mistanke om svindel eller andre uregelmessigheter, også i forhold til disse kjøpsvilkårene.

 

14) Tvister

Forbrukerkjøp på internett er regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og e-handelsloven. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet.

 

15) Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre kjøpsbetingelsene uten varsel.

 

 

Disse betingelsene er oppdatert 5. januar 2017.